Onderzoek

en behandeling

Om een goed beeld van uw kind te krijgen, krijgt u bij aanmelding een of meerdere vragenlijsten toegestuurd of wordt deze meegegeven, die neemt u ingevuld mee naar de 1ste  of eerst volgende bezoek aan de kinderfysiotherapeut.

Samen met u en uw kind worden de problemen van uw kind in kaart gebracht. Dan volgt een observatie en onderzoek, toegespitst op de problemen en de leeftijd van uw kind. Naar aanleiding van deze gegevens wordt een therapievoorstel opgesteld en wordt het behandelplan met u besproken. Als ouders ben u dus zeer betrokken bij de behandeling van uw kind.

De behandeling is erop gericht de motorische vaardigheden van uw kind te vergroten zodat uw kind beter functioneert in zijn omgeving. De oefeningen worden zo veel mogelijk gegeven in spelvorm, zodat uw kind plezier beleeft aan het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en vergroot het plezier in bewegen. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders en tot een leeftijd van ongeveer 2 jaar worden de behandelingen meestal thuis gegeven. U kunt zo samen met uw kind ook thuis oefenen.

Een behandeling kinderfysiotherapie duurt ongeveer 30 minuten. De duur van de behandelperiode verschilt enorm en is afhankelijk van verschillende factoren. Soms is een advies aan ouders voldoende, zoals bij houdingsadvies. Soms duren behandelingen langer. Dit wordt van te voren met het kind en ouder besproken. Aan het eind van de behandelperiode worden de behandelingen geëvalueerd en hier wordt een verslag van gemaakt die ook doorgestuurd wordt naar de huisarts.

Om uw kind beter te kunnen begeleiden kan er met uw toestemming, overleg plaatsvinden met de leerkracht en/of  intern begeleider van de school. Uiteraard wordt er indien nodig ook overlegd met de behandelende arts van uw kind. Daarnaast vindt er indien nodig ook overleg plaatst met jeugdartsen, kinderartsen, consultatiebureauartsen